Vergaderrooster 2019

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Vergaderrooster 2019

Hieronder vindt u de data voor de raadsvergaderingen van 2019.

Beeldvormende raadsbijeenkomst

31 januari

28 februari @

21 maart

18 april

28 mei

 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

10 januari

7 februari

7 maart

4 april

9 mei

6 juni

Reservedata

8 januari

5 februari

5 maart

9 april

15 mei#

5 juni

  Besluitvormende raadsbijeenkomst

24 januari

21 februari

28 maart

25 april

28 mei

27 juni

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Zomerreces

5 september&

19 september

7 november

21 november

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

13 september

11 oktober

8 november

6 december

  Reservedata

12 september

10 oktober

14 november

3 december

 Besluitvormende Raadsbijeenkomst

4 juli + 11 juli 'Bezemraad'

26 september

29 oktober (dinsdag)

28 november

19 december

  • Commissie Audit: 5 februari, 5 maart, 9 april (aanbesteding), 5 juni (kadernota), 10 september (stand van zaken), 29 oktober (managementletter) en 12 november.
  • Commissie Regiozaken: 31 januari, 28 februari (@), 28 maart, 25 april, 23 mei, 5 september, 19 september, 7 november en 28 november.
  • Bijzondere raadsvergaderingen:  5 september (extra raad/oordeel/beeldvormend), 31 oktober en 5 november (begroting)

@: Valt in vakantieperiode
#: Valt in verlengde meivakantie, indien scholen daar gebruik van maken (week vóór of week na weeknummer 20) en kan gebruikt worden voor beeldvorming, oordeelsvorming en/of besluitvorming.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website