Vergadermodel BOB

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken

Vergadermodel BOB

De gemeenteraad heeft gekozen voor het BOB-vergadermodel, (B= Beeldvorming, O= Oordeelsvorming en B=Besluitvorming). Hierbij kan meer aandacht worden gegeven aan informatie door inwoners, organisaties, instellingen, bedrijven, naast de informatie die door het college van burgemeester en wethouders wordt geleverd. De gedachte is dat informatie aan de voorkant van beleidsprocessen zorgt voor een kwalitatief betere besluitvorming.
De uitwerking van het BOB-model is als volgt:

  • Bij Beeldvorming gaat het om het verkrijgen van een goed inzicht in de situatie. Het gaat dan om het afbakenen van het vraagstuk, inzicht krijgen in de inhoudelijke problematiek en oplossingsrichtingen, maar ook om het verkrijgen van inzichten van derden. Aandacht geven aan deze punten voorkomt dat al te snel een (politiek) oordeel wordt geveld en bevordert dat alle beschikbare informatie zorgvuldig wordt meegenomen en meegewogen. Beeldvorming is een belangrijke fase voor de inwoners, organisaties, instellingen, bedrijven en is mede bedoeld om hen intensiever bij het lokale bestuur te betrekken.
     
  • Oordeelsvorming is gericht op het formuleren van een politiek standpunt op grond van argumenten en de weging daarvan. De volgende werkvormen dragen hieraan bij: debat gericht op oordeelsvorming – discussie om argumenten te delen, waarbij de deelnemers luisteren naar de argumenten van anderen, en de overtuigingskracht van de eigen argumenten en die van anderen toetsen.
     
  • De fase van Besluitvorming is gericht op het formuleren van in ieder geval een meerderheidsstandpunt (en eventueel consensus) op basis van argumentatie of onderhandeling.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website