Voorzitter of woordvoerder? Basisschoolleerlingen (groep 7) maken kennis met de gemeentepolitiek

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Voorzitter of woordvoerder? Basisschoolleerlingen (groep 7) maken kennis met de gemeentepolitiek

Gisterenochtend waren leerlingen van basisschool 'de Lichtwijzer' te gast op het gemeentehuis. Zij namen hun rol als volksvertegenwoordiging van hun "stad" heel serieus. Eén van de opdrachten was om een partijnaam en een slogan te bedenken. Zoals de VPZ (Veiligheid, plezier, zorg) met de slogan: Veiligheid voorop en plezier en zorg aan de top. Burgemeester Emile Jaensch en raadslid Jaap van den Broek (Hart voor Oegstgeest) waren te gast voor deze gelegenheid. Een vraag van een leerling aan de burgemeester was: "Maken jullie ook wel eens ruzie?" De burgemeester antwoordde: "Het aardige is dat de fracties van standpunt verschillen maar dat is geen echte ruzie. De raadsleden proberen elkaar te overtuigen en dat gaat soms gepaard met emotie maar uiteindelijk willen zij allemaal het beste voor Oegstgeest". Raadslid Jaap van den Broek vertelde dat hij trots is om raadslid te zijn en om samen te werken met andere partijen.

Voor het middagprogramma waren leerlingen van de Hofdijckschool te gast. Raadslid Ria Pasterkamp (Progressief Oegstgeest) benadrukte dat raadsleden ook besluiten nemen over sociale onderwerpen, zoals de zorg voor ouderen en eenzaamheid.

Basisschoolleerlingen (groep 7) van 5 basisscholen in Oegstgeest maken kennis hoe de gemeentepolitiek werkt. De leerlingen bouwen een stad/dorp met het interactieve spel Democracity, waarbij er wordt onderhandeld en beargumenteerd. Verder worden belangen afwogen en besluiten genomen. Zo leren zij wat hun rechten en plichten zijn in een democratische samenleving. Maar ook wat de rol van de inwoners en de rollen van gemeenteraadsleden zijn. De deelnemende scholen zijn: OBS De Vogels, Hofdijckschool, Daltonschool, Joris de Witteschool en De Lichtwijzer.

Hoe werkt het spel?
Democracity wordt gespeeld in de raadzaal van het gemeentehuis. De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. In eerste instantie wordt de klas opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er een aantal beslissingen genomen en kan de stad afgebouwd worden.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website