Vergaderrooster 2018

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Vergaderrooster 2018

Hieronder vindt u de data voor de raadsvergaderingen van de 1e en 2e helft van 2018 in twee tabellen. Dit is een schema dat geldt tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De nieuwe gemeenteraad kan de vergaderdata wijzigen.

Beeldvormende raadsbijeenkomst

vervalt

1 februari

vervalt

vervalt

8 mei # (di)

31 mei (19.00 uur)

 Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

11 januari

8 februari

15 maart

5 april

17 mei#

7 juni

  Data

9 januari (Reserve)

6 februari (Reserve)

Lijsttrekkers
debat op
13 maart

3 april (Reserve)

15 mei# (Reserve)

5 juni
(Reserve)

  Besluitvormende raadsbijeenkomst

25 januari

22 februari

19 april

31 mei

21 juni en

28 juni

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Zomerreces

6 september&

4 oktober

vervalt

29 november

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

13 september

11 oktober

8 november

6 december

  Reservedata

11 september

9 oktober

6 november

4 december

 Besluitvormende Raadsbijeenkomst

5 juli

27 september

30 oktober (di)

22 november

20 december

Commissie Audit 6 maart, 12 juni, 11 september en 6 december

Commissie Regiozaken 8 maart, 28 juni, 11 oktober en 13 december

Bijzondere raadsvergaderingen 27 maart 20.00 uur (afscheid), 29 maart 21.00 uur (installatie), 1 en 6 november (allebei begroting)

# =  valt in verlengde meivakantie, indien scholen daar gebruik van maken (week vóór of week na week nummer 20), & kan gebruikt worden voor beeldvorming,

oordeelsvorming en/of besluitvorming

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website