Vergaderingen / Raadsbijeenkomsten oktober

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Vergaderingen / Raadsbijeenkomsten oktober

U bent van harte welkom om onze raadsbijeenkomsten bij te wonen.

Gezamenlijke beeldvormende raadbijeenkomst Burger en Ruimte 
11 oktober 2016, aanvang 19.30 uur
 • Woonvisie
 • Omgevingswet

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger
13 oktober 2016 aanvang 20.00 uur
 • FinanciĆ«le verordening 2016
 • Controleverordening 2016
 • Treasurystatuut
 • Verordening erepenning gemeente Oegstgeest
 • Opheffen geheimhouding diverse stukken
 • Duurzaamheidsbeleid
 • Bestuursrapportage Servicepunt71 eerste tertiaal 2016
 • Budgetten Jeugdhulp

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte
13 oktober 2016 aanvang 20.00 uur

 • Wijzigingsplan Duivenvoordestraat

Vergadering commissie Regiozaken
13 oktober 2016, aanvang 19.00 uur  
 • Voorbespreking van de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 26 oktober 2016

Alles over spreekrecht en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op onze site.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website