Vergaderingen 14 september

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Vergaderingen 14 september

Op 14 september vinden er twee vergaderingen plaats, namelijk een oordeelsvormende bijeenkomst Burger over:

 • Vaststellen Handvest Informatieplicht gemeente Oegstgeest.
 • Beleidsagenda maatschappelijk vastgoed.
 • Beschrijving in- en externe maatregelen 2017 om tekort op uitkeringsbudget terug te dringen.
 • Voortgangsrapportage 2017.
 • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oegstgeest 2017.
 • Verordening OPOO 2017.

en een beeldvormende bijeenkomst Ruimte over:

 • Vaststellen Erfgoedverordening Oegstgeest 2017.
 • Vaststellen Leidingverordening gemeente Oegstgeest 2017 en Telecommunicatieverordening gemeente Oegstgeest 2017.
 • Van Afval naar Grondstof.
 • Structurele bijdrage Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025.
 • Informeren proces gebiedsontwikkeling Park Endegeest/
 • Vaststellen wijzigingsplan Wijttenbachweg 75.
 • Bestuurlijk kader ‘Oegstgeest op weg naar de Omgevingswet’.
 • Vaststellen nota van uitgangspunten Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen).

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website