Vacature: 2 leden rekenkamercommissie

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Vacature: 2 leden rekenkamercommissie

De gemeenteraden van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken:

2 LEDEN REKENKAMERCOMMISSIE

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft tot taak vanuit een onafhankelijke positie de raden te adviseren over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De RKC voert daartoe zowel vooraf onderzoek uit (met het oog op nog vast te stellen beleid) als achteraf (ter evaluatie van gevoerd beleid).. De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben gekozen voor een samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. De Rekenkamercommissie bestaat uit zes externe leden, onder wie de voorzitter en wordt ondersteund door de secretaris. De externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Wat zijn de werkzaamheden?
Als lid van de Rekenkamercommissie ondersteunt u de gemeenteraad in de controlerende taak. U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksinstellingen, begeleidt onderzoek, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraden. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat u het lokale bestuur globaal volgt.

Uw profiel

 • U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen.
 • U heeft binding met de regio waarin de vier gemeenten liggen en bent op de hoogte van de regionale ontwikkelingen. Voor de leden heeft de Rekenkamercommissie een voorkeur voor een lid dat afkomstig is uit Wassenaar en een lid dat afkomstig is uit Oegstgeest.
 • De nieuw te benoemen leden kunnen maximaal lid zijn van één andere Rekenkamer(commissie).
 • U bent geen ambtenaar en raadslid bij de gemeente Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest,  Leidschendam-Voorburg, de werkorganisatie Duivenvoorde of werkzaam in een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraden een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van voormelde gemeenten en door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat.

U beschikt verder over de volgende eigenschappen:

 • Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces
 • Een onafhankelijke instelling
 • Interesse voor het openbaar bestuur en dan specifiek voor het gemeentebestuur
 • Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van informatie
 • Ervaring en kennis met begeleiding van onderzoeksopdrachten is een pré
 • Kennis van overheidsfinanciën is een pré

Gelet op de huidige samenstelling van de Rekenkamercommissie geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw. Wij nodigen in het bijzonder personen uit te solliciteren die beschikken over een of meerdere van onderstaande expertises:

 • Politiek/ bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad
 • Kennis van/ervaring met het beleidsterrein sociaal domein en of bedrijfsmatige achtergrond

Wat wij bieden

 • Een enthousiast en ambitieus team dat de afgelopen jaren op een hoog niveau invulling heeft gegeven aan zijn taak. Afwisselende en interessante werkzaamheden.
 • Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vergoeding conform de Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.
 • Een lid ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 183,35 voor de werkzaamheden van de commissie (excl. reiskosten). Binnenkort wordt over een verhoging van de vergoeding besloten.

Meer informatie
Meer informatie over het werk van de Rekenkamercommissie kunt u vinden op deze website. Over  deze functie kunt u bellen met de heer Dolf Kamermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie, telefoon 06 53 21 53 08.

Sollicitatie
We zien uw sollicitatie graag tegemoet. Solliciteren kan tot en met 8 februari 2019. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 6 maart 2019 in Wassenaar voor het lid dat voor benoeming wordt voorgedragen door de raad van Wassenaar en op 21 maart 2019 in Oegstgeest voor het lid dat wordt voorgedragen door de raad van Oegstgeest. Uiteraard kunt u bij uw sollicitatie uw voorkeur kenbaar maken door welke raad u voorgedragen wenst te worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitaties kunnen gericht worden aan:

Gemeente Wassenaar
o.v.v. sollicitatie RKC
t.a.v. mw. drs. G. de Schipper-Tinga, raadsgriffier
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Of via griffie@wassenaar.nl

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website