Twee raadsbijeenkomsten 8 februari 2018

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Twee raadsbijeenkomsten 8 februari 2018

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 8 februari 2018 - aanvang 20.00 uur

  • Algemene Plaatselijke Verordening 2017.
  • Intrekken plan van scholen Oegstgeest 2018-2020.
  • Zienswijze op kadernota RDOG HM 2019.
  • Zienswijze op eerste begrotingswijziging RDOG HM 2018.
  • Evaluatie BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming).

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 8 februari 2018 - aanvang 20.00 uur

  • Vaststellen beleidsregel ‘Wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol’.
  • Vaststellen nota van uitgangspunten Nieuw-Rhijngeest Zuid (Wonen).

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website