Toekomstvisie Leidse Regio 2027: Inwonersavond over ‘Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen’

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Toekomstvisie Leidse Regio 2027: Inwonersavond over ‘Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen’

De colleges van de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) hebben het voorstel ‘Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen’ aan hun gemeenteraden voorgelegd. 

Deze verkenning bevat een analyse van uiteenlopende samenwerkingsvormen en een conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse regio, namelijk het vormen van een Leidse regioraad. 

Op maandag 10 april vindt er voor de Oegstgeester inwoners een bijeenkomst over dit voorstel plaats. De bijeenkomst start om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De avond wordt rond 22.00 uur afgesloten met een drankje.

De bijeenkomst start met een presentatie over het project tot nu toe. Daarna zijn inwoners en bedrijven uit Oegstgeest aan de beurt om hun zienswijzen over de toekomst van de Leidse Regio te geven. Alle extra input van de inwoners geeft de Oegstgeester gemeenteraad handvatten om half mei  tot een gewogen besluit te komen over het voorstel ’Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen’. Bent u van plan om maandag 10 april te komen? Meldt u zich dan even aan via griffie@oegstgeest.nl.

Meer lezen over het Project Toekomstvisie Leidse Regio tot nog toe? Kijk op de website van de Leidse regio.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website