Terugblik beeldvormende bijeenkomst over Dementie en Mantelzorg

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Terugblik beeldvormende bijeenkomst over Dementie en Mantelzorg

Donderdag 2 februari was de beeldvormende bijeenkomst Dementie en Mantelzorg. De avond werd goed bezocht door inwoners, mantelzorgers, instellingen en raadsleden.
 

Bij beeldvorming gaat het om het verkrijgen van een goed inzicht in de situatie door de gemeenteraad.  Het doel van de gemeenteraad bij een beeldvormende bijeenkomst is zoveel mogelijk informatie te verzamelen en inzichten van inwoners, organisaties, instellingen, bedrijven te verkrijgen.

In Oegstgeest wonen op dit moment 500 inwoners met dementie. Van hen  woont ongeveer 70% thuis. De verwachting is dat het aantal inwoners met dementie in 2040 verdubbeld is en dat het percentage thuiswonenden onder hen oploopt.

Mantelzorg
De organisatie Eva gaf informatie over mantelzorg. Eva heeft kennis en ervaring op het gebied van mantelzorgondersteuning en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers. Naast ondersteuning biedt Eva advies en informatie aan hulpvragers, mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten. In opdracht van de gemeente doet Eva dit werk ook in Oegstgeest.

Dementie Vriendelijk Oegstgeest
De beleidsmedewerker maatschappij van de gemeente gaf een presentatie over hoe Oegstgeest de komende jaren dementievriendelijker kan worden. Eind mei 2016 heeft de gemeenteraad een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein vastgesteld: Met elkaar, voor elkaar.
Hierin staat het streven naar een dementievriendelijke gemeente genoemd als één van de doelen voor de periode 2017-2020. In de begroting van 2017 is hiervoor een bedrag van € 30.000 per jaar vrijgemaakt in 2017 en 2018.

Beide presentaties zijn hieronder als pdf bijgevoegd.

En verder

In maart gaat het college van burgemeester en wethouders zich buigen over een projectplan voor een Dementie Vriendelijk Oegstgeest. De gemeenteraad wordt na vaststelling van het plan geïnformeerd.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website