Ter inzage legging conceptbegroting 2017 Holland Rijnland

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Ter inzage legging conceptbegroting 2017 Holland Rijnland

De gemeenteraad van Oegstgeest maakt bekend dat het concept van de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling van Holland Rijnland vanaf heden ter inzage ligt.

Gedurende de ter inzage termijn kan eenieder een zienswijze indienen betreffende dit ontwerpbesluit. Er kan een afspraak worden gemaakt voor het indienen van een mondelinge zienswijze of de zienswijze kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest of via de email griffie@oegstgeest.nl. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de griffier via telefoonnummer 14071.

De conceptbegroting 2017 ligt met ingang van vrijdag 27 mei 2016 tot en met donderdag 23 juni 2016, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur ter inzage bij de welkomstbalie in het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest. U kunt de 2 documenten ook digitaal bekijken: conceptbegroting 2017 Holland Rijnland.

Plaatsing op de website van de gemeenteraad van Oegstgeest (bij vergaderingen) staat gepland op 15 juni en de voorgenomen besluitvorming over de zienswijze in de raadsvergadering op 23 juni.

De conceptbegroting moet bij alle aangesloten gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling van Holland Rijnland twee weken ter inzage liggen voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad over een zienswijze.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website