Reageren op concept Bomenbeleid?

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Reageren op concept Bomenbeleid?

Afbeeldingsresultaat voor gratis foto bomen tekening Van 21 maart tot en met 3 april kunt u het concept Bomenbeleid 2018 lezen en erop reageren. Kijk op de website van de gemeente Oegstgeest.

Vervolg

Op 31 mei 2018 wordt het Bomenbeleid 2018 besproken in de gemeenteraad. De vergunningsplicht voor het kappen van bomen is geregeld in de Bomenverordening. Deze verordening zal medio 2018 worden geactualiseerd. Ook de lijst met monumentale en beeldbepalende bomen wordt dan geactualiseerd. Hierbij worden inwoners van Oegstgeest betrokken. 

Reageren

Het concept Bomenbeleid 2018 ligt vanaf 21 maart tot en met 3 april ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een reactie insturen. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme inspraakreacties worden niet in behandeling genomen. U kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, t.a.v. Team Beheer en Onderhoud, Postbus 1270, 2340 BG OEGSTGEEST, o.v.v. Z-18-110324 Inspraakreactie concept Bomenbeleid 2018.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website