Reactie op aftreden wethouder Huri Sahin

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Reactie op aftreden wethouder Huri Sahin

Tot onze spijt heeft mevrouw Huri Sahin, tot donderdagavond wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid namens PrO in Oegstgeest, aan het begin van de commissievergadering Ruimte onverwacht medegedeeld per direct op te stappen als wethouder. In haar verklaring noemde zij meningsverschillen over de actualisatie van de woonvisie als reden. Coalitiepartijen VVD, PrO en CDA danken Huri Sahin voor haar werk en inzet de afgelopen zes maanden om Oegstgeest een mooiere en sterkere gemeente te maken. De partijen hebben het vertrouwen uitgesproken in een vruchtbare verdere samenwerking. PrO zal de komende tijd gesprekken voeren om te komen tot een geschikte kandidaat-wethouder die uiteindelijk door de gemeenteraad moet worden benoemd.

Melanie van Driel - PrO
Eibertjan van Blitterswijk - CDA
Sven Spaargaren - VVD

Oegstgeest 10-01-2018

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website