Raadsvergaderingen 5 oktober

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Raadsvergaderingen 5 oktober

Op donderdag 5 oktober bent u van harte welkom bij twee raadsvergaderingen in de Raadszaal, namelijk een vergadering commissie Regiozaken - aanvang 19.00 uur

  • Voorbespreking vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 11 oktober 2017.
  • Bespreken vervolgtraject Toekomstvisie Leidse regio.
  • Toekomst commissie Regiozaken.

Beeldvormende raadbijeenkomst Burger  - aanvang 20.00 uur

  • Keuze lokale omroep.
  • Burgerinitiatief LZL Oegstgeest (Langer Zelfstandig Leven).

U kunt de vergaderingen ook via de livestream volgen.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website