Raadsvergaderingen 12 oktober

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Raadsvergaderingen 12 oktober

Op donderdag 12 oktober kunt u twee vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, namelijk een oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger, aanvang 20.00 uur (Trouwzaal)

  • Besluit algemeen belang uitzondering Wet markt en overheid.
  • Intrekken Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte - aanvang 20.00 uur (Raadszaal)

  • Vaststellen bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas.

U kunt u bij beide vergaderingen ook via de livestream volgen

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website