Raadsbijeenkomsten april

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Raadsbijeenkomsten april

U bent van harte welkom om onze raadsbijeenkomsten van april bij te wonen. Maar kijken via onze livestream kan ook!

Klik op de link voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.

Beeldvormende raadsbijeenkomst over Energietransitie

Iedereen is welkom bij deze beeldvormende bijeenkomst en u mag deelnemen aan het gesprek. De raad wil door middel van beeldvormende bijeenkomsten op een laagdrempelige manier in gesprek komen met de Oegstgeester gemeenschap.

Vergadering Commissie Regiozaken over de verkenning van de samenwerkingsvormen voor de Leidse regio

U (inwoners, organisaties en instellingen) mag inspreken bij dit agendapunt. Wilt u dit uiterlijk om 12.00 uur op 19 april aan de griffier, dhr. F. Kromhout, tel. 14071 of griffie@oegstgeest.nl doorgeven? 

Achtergrond
De colleges van de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) hebben het voorstel ‘Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen’ aan hun gemeenteraden voorgelegd.

Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst

Met onder andere

  • Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest + Vaststellen addendum op Nota beantwoording zienswijzen - bestemmingsplan Poelgeest

  • Op weg naar een bestuurlijk kader Omgevingswet

  • Meerjarenprogramma grondexploitaties 2017

 

Alles over spreekrecht en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op onze site.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website