Raadsbijeenkomsten april

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Raadsbijeenkomsten april

U bent van harte welkom om onze raadsbijeenkomsten van april bij te wonen.
 

Maar kijken via onze livestream kan ook!

Klik op de link voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.

Vergadering Oordeelsvorming Burger

Met onder andere:
  • Schuldenreductie na 2020

  • Meerjarenprogramma grondexploitaties 2017

Vergadering Oordeelsvorming Ruimte
Met onder andere:

  • Op weg naar een bestuurlijk kader Omgevingswet
  • Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest

Vergadering Commissie Regiozaken
Met onder andere:

  • Toekomstvisie Leidse Regio


Alles over spreekrecht en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op onze site.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website