Raadsbijeenkomsten 9 november

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Raadsbijeenkomsten 9 november

Op donderdag 9 november bent u van harte welkom bij twee raadsvergaderingen in het gemeentehuis. Maar kijken via onze livestream kan ook. Druk op de link voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger - aanvang 20.00 uur (Trouwzaal)

Met onder andere:

  • Jaarrekening Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest  2016 (OPOO)

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte - aanvang 20.00 uur (Raadzaal)

Met onder andere:

  • Grondprijzenbrief 2017-2018.
  • Vaststellen bestemmingsplan brug Poelgeest 2017.
  • RKC-rapport ‘Onderhoud en vervanging rioleringen’.

Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website