Raadsbijeenkomsten 1 juni 2017

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Raadsbijeenkomsten 1 juni 2017

Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger – aanvang 19.00 uur

 • Presentatie over Informatieveiligheid

Besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

 • Benoeming steunfractielid PrO.
 • Toekomst Eigen Bijdrage Wmo 2018 Oegstgeest.
 • Notitie toekomst huishoudelijke ondersteuning Leidse Regio 2018.
 • Verzoek gemeentegarantie Rijnlands Lyceum Oegstgeest.
 • Financiële verordening 2017.
 • Goedkeuring begroting OPOO 2017.
 • Plan van Scholen gemeente Oegstgeest 2018-2020.
 • 10e Aanpassing gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.
 • Ambitiedocument ‘De toekomst is nu; duurzaam Oegstgeest’.
 • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Veiligheidsregio Hollands Midden.
 • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Servicepunt71.
 • Vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
 • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
 • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Holland Rijnland.
 • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst West-Holland.
 • Vaststellen zienswijze begroting 2018 Kust-, Duin- en Bollenstreek.
 • Aanvraag vaststellen nieuw bestemmingsplan voor perceel Vinkeweg 73.
 • Vaststelling bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan Kamphuizerpolder Buitenlust.
 • Wijziging Wmo-verordening 2015

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website