Raadsbijeenkomst Oordeelsvorming 16 februari

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Raadsbijeenkomst Oordeelsvorming 16 februari

U bent van harte welkom om onze raadsbijeenkomst van 16 februari bij te wonen.
 

Maar kijken via onze livestream kan ook!

Discussienotitie 'Op weg naar het bestuurlijk kader Omgevingswet'

De raad bespreekt aan de hand van de discussienota 'Op weg naar het bestuurlijk kader Omgevingswet' de mogelijke scenario's voor de implementatie van de Omgevingswet in Oegstgeest. Daarnaast geeft de raad het college een richting mee als input voor het op te stellen bestuurlijk kader Omgevingswet, waarin het ambitieniveau wordt vastgesteld.

Klik op de link voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website