Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Stukken ter kennisneming
  • Vaststellen Bomenbeleid 2018
  • Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Vinkeweg 73 voor ter inzage legging
  • Verruiming openingstijden milieustraat
  • Ontwikkelingen in het dossier McDonald's
  • Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website