Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 15 maart 2018 aanvang 20.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 15 maart 2018 aanvang 20.00 uur

In deze raadsbijeenkomst komt o.a. het volgende agendapunt aan de orde:
• Stukken ter kennisneming
• Evaluatie oplaadpalen elektrische auto’s.
• Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Oranje Nassau.
• Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Woningen Oude Rijnsburgerweg.
• Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Parapluplan parkeren.
• Ontwikkelingen Duurzaamheid.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website