Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

 • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
 • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR)
 • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
 • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
 • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
 • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
 • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
 • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
 • Stukken ter kennisneming.
 • Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022: uitwerkingsplan.
 • Aanbieding 1e concept jaarstukken 2017.
 • Stand van zaken motie 'Participatie voor en door ons allemaal'.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website