Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 15 maart 2018 aanvang 20.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 15 maart 2018 aanvang 20.00 uur

In deze raadsbijeenkomst komt o.a. het volgende agendapunt aan de
orde:
• Stukken ter kennisneming
• Opheffen Gemeenschappelijke Regeling GGZ subsidies.
• Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg 2017-2020.
• Voortgang ontwikkeling Cultuurfabriek en Dorpscentrum.
• Stand van zaken Sportnota.
• Toekomstbestendigheid sportpark De Voscuyl
• Uitvoering motie Geïntegreerde Participatie.
• Stand van zaken motie structurele verwerking tekorten jeugdhulp.
• Support&Co/buurtsuper Oegstgeest.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website