Nieuwe voorzitter Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Nieuwe voorzitter Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

De Rekenkamercommissie WVOLV krijgt een nieuwe voorzitter: Dolf Kamermans. De selectiecommissie zal Dolf Kamermans binnenkort voordragen aan de diverse gemeenteraden.

Het voorzitterschap is vacant sinds het vertrek van Peter van den Berg op 1 januari 2016. Na twee wervingsronden heeft de selectiecommissie (bestaande uit raadsleden van de vier aangesloten gemeenten) besloten Dolf Kamermans voor te dragen als de nieuwe voorzitter voor de komende vier jaar. De beëdiging is op 9 maart in de raadsvergadering van de gemeente  Voorschoten.

Dolf Kamermans heeft zeer ruime bestuurlijke, bedrijfskundige en financiële ervaring en is bekend met het uitzetten van onderzoeksopdrachten. Hij heeft economie gestudeerd en is daarna 30 jaar actief geweest in de verzekeringswereld, onder andere als directielid bij Achmea. De selectie-commissie omschrijft hem als ‘Een weloverwogen verbinder met de raden en de burgers’ en ‘Iemand die een frisse bedrijfskundige blik op gemeentefinanciën kan werpen.’ Kamermans zelf: ‘Goede analyses, maar vooral praktisch en toepasbaar advies van een rekenkamercommissie kunnen bijdragen aan een beter bestuur’.

De Rekenkamercommissie WVOLV bestaat uit vijf leden, een plaatsvervangend voorzitter en een voorzitter. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Het accent bij de onderzoeken ligt op de (maatschappelijke) effecten van het beleid (doeltreffendheid).

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website