Maandag 14 januari: hervatten oordeelvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van donderdag 10 januari

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Maandag 14 januari: hervatten oordeelvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van donderdag 10 januari

In verband met het onverwachts aftreden van wethouder Huri Sahin (tijdens de raadsbijeenkomst Ruimte) zijn afgelopen donderdag 10 januari de raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte geschorst. Deze raadsbijeenkomsten worden maandag 14 januari om 20.00 uur hervat. De raadsbijeenkomsten zullen niet parallel lopen, maar elkaar opvolgen. Om 20.00 uur start de raadsbijeenkomst Burger en om 21.15 uur start de raadsbijeenkomst Ruimte.

  • Wijziging in de agenda: het RvO wordt niet besproken. De fractievoorzitter van PrO zal aan het begin van de vergadering een verklaring afleggen. 

Donderdag 10 januari vinden er oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – aanvang 20.00 uur in de Raadzaal

  • Vaststellen Preventie- en Handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022.
  • Vaststellen Verordening op de werkgeverscommissie.
  • Reglement van orde.
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC ‘Toegang tot de WMO’.

Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – aanvang 20.00 uur in de Trouwzaal

  • Zienswijze gemeenteraad op de concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland.
  • Actualisatie Woonvisie 2025.
Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website