Laatste Besluitvormende raadsbijeenkomst van 2016

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Laatste Besluitvormende raadsbijeenkomst van 2016

U bent van harte welkom bij de Besluitvormende raadsbijeenkomst van donderdag 22 december.

De agenda er als volgt uit:

  • Jaarrekening OPOO 2015
  • Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2017
  • Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht
  • Beleidskader activabeleid
  • Vangnetuitkering 2016
  • Vaststellen herziene grondexploitatie Langenakker t.b.v. het exploitatieplan Kamphuizerpolder-Buitenlust
  • Verzoek om planologische medewerking vestiging McDonald’s aan de Rhijnhofweg
  • Toetreding uitvoering bouwsamenwerking Leidse regio
  • Dorpsmarketing
  • Woonvisie Gemeente Oegstgeest 2025.

In deze link leest u de volledige agenda en de bijbehorende stukken.


Alles over spreekrecht en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op onze site.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website