Invoering nieuw vergadermodel: Meer inspraak voor burgers en organisaties

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Invoering nieuw vergadermodel: Meer inspraak voor burgers en organisaties

transparantieVanaf 1 september gaat de gemeenteraad van Oegstgeest werken volgens het Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB)-vergadermodel. De vaste raadscommissies Burger en Ruimte bestaan dan niet meer. Drie keer per maand zijn er raadsbijeenkomsten, op een vaste donderdag. Burgers en organisaties krijgen meer mogelijkheden voor inspraak in een vroeg stadium.

 

Week 1: Beeldvorming De eerste raadsbijeenkomst vindt in principe plaats in het gemeentehuis, maar kan ook op locatie plaatsvinden. Raadsleden gebruiken deze bijeenkomst om zich een beeld te vormen van onderwerpen.

Terugkerende ingrediënten van deze bijeenkomst zijn:

  • Toelichting op komende ontwikkelingen, waarover de raad in een later stadium mogelijk om een standpunt gevraagd zal worden;
  • Mogelijkheid tot inspreken door bewoners en organisaties. Hier hoeft het niet altijd te gaan over een al geagendeerd thema: u bepaalt de agenda!
  • Ambtelijke toelichting op raadstukken.

Week 2: Oordeelsvorming De oordeelsvormende vergadering gebruiken de partijen om te komen tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en de wethouders nemen, op uitnodiging, deel aan de vergadering. Ook tijdens de oordeelsvormende vergadering bestaat voor bewoners, bedrijven en organisaties de mogelijkheid om in te spreken. Aan het slot van elk vergaderpunt wordt bepaald of een raadsvoorstel rijp is voor behandeling in de besluitvormende raadsvergadering van die maand.

Week 3: Fractievergadering

Week 4: Besluitvorming Nu de fracties een oordeel hebben gevormd, spreekt de raad over de geagendeerde onderwerpen en neemt daarna een besluit.

 

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website