Ingediende moties Begrotingsraad 2018

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Ingediende moties Begrotingsraad 2018

Hier leest u de ingediende moties voor de Begrotingsraad. Dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

Ingediende moties Begrotingsraad 2018 (versie 06-11-18):

Fractie(s)

Nummer

Titel

Laag

D66 en HvO

1

Breng de natuur in kaart

1

D66

2

Tiny Forest voor Oegstgeest

1

PrO/D66

3

Steenbreek AANGEPAST

1

VVD/PrO

4

Oplaadpalen 2.0

2

VVD/PrO/HvO/D66

5

Experimenteer ruimte duurzame energie AANGEPAST

2

VVD/PrO/CDA

6

Verkeerd verkeer Dorpsstraat

2

HvO

7

Bevorderen doorstroom sociale huur

3

HvO

8

Bewustwordingscampagne afvalproductie

3

D66 en HvO

9

Cultuurfabriek

4

PrO

10

Verkenning Informatiepunt Statushouders

4

D66

11

Samenwerken aan regionale sportvoorzieningen AANGEPAST

4

HvO

12

Btw sport AANGEPAST

5

PrO

13

Kappen kost wat AANGEPAST

5

HvO en CDA

14

Reserve zachte landing precario AANGEPAST

5

FK 06-11-18   NB AANGEPAST is t.o.v. versie 1 november!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website