Geslaagde raadsbijeenkomst over Van afval naar Grondstof

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Geslaagde raadsbijeenkomst over Van afval naar Grondstof

Zo’n 35 inwoners, organisaties en raadsleden hebben donderdagavond met elkaar gediscussieerd over het scheiden en reduceren van huishoudelijk afval. Hoe hoog leggen we de lat in de ambitie om grondstoffen besparen, en wat willen we daar in de praktijk voor doen?

De avond past binnen een serie avonden met de raad over het nieuwe beleid Van Afval Naar Grondstof (VANG). Dit beleid moet de transitie naar een circulaire economie bevorderen. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde.

De bijeenkomst begon met een presentatie door de projectleider Duurzaamheid en een deskundige van ingenieursbureau MWH Global.

Hierna namen de aanwezigen aan de hand van zes stellingen positie in in de raadszaal en probeerden elkaar met argumenten te overtuigen van hun standpunt. In sommige gevallen lukte dit. Bijvoorbeeld over het aantal minicontainers in de tuin of het afval zelf wegbrengen naar een inzamelpunt in het dorp.

In september praat de raad verder over ambities en maatregelen en zal een besluit nemen over een uit te werken scenario.

Vooruitlopend daarop bespreekt de commissie Ruimte op 18 mei het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente, ‘De toekomst is nu; duurzaam Oegstgeest’. De raad stelt op 1 juni beleidsambities vast voor de thema’s Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website