Gemeentepolitiek, hoe werkt dat eigenlijk? Basisschoolleerlingen (groep 7) maken kennis met de gemeentepolitiek

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Gemeentepolitiek, hoe werkt dat eigenlijk? Basisschoolleerlingen (groep 7) maken kennis met de gemeentepolitiek

Vanmorgen was de aftrap door 22 leerlingen van groep 7 van basisschool de Vogels in de Raadzaal van het gemeentehuis. De leerlingen namen hun rol als volksvertegenwoordiging van hun "stad" heel serieus. Eén van de opdrachten was: bedenk een naam en slogan voor je eigen partij. Een hele creatieve naam was de partijj W.Z.G. (Wij Zijn Gelijk) en het slogan 'iedereen moet hetzelfde hebben'. Ook kwamen er veel vragen aanbod; moet er in het dorp een sporthal komen? Waar komt de brandweerkazerne? "Jullie gedrevenheid en enthousiasme tijdens dit spel is zoals het er bij een echte raadsvergadering ook aan toe gaat!", aldus raadslid Sandra Mroseck (Lokaal).

Vanmiddag was een tweede groep 7 leerlingen, eveneens van basisschool de Vogels van de partij. "Wat zijn jullie een inspirerende groep, ik kan nog veel leren van jullie" aldus raadslid Watze Mandema (CDA), die in de middag bij het spel aanwezig was.

Vandaag 6 februari, donderdag 8 februari en vrijdag 9 februari 2018 maken basisschoolleerlingen (groep 7) van 5 basisscholen in Oegstgeest kennis hoe de gemeentepolitiek werkt. De leerlingen bouwen een stad/dorp met het interactieve spel Democracity, waarbij er wordt onderhandeld en beargumenteerd. Verder worden belangen afwogen en besluiten genomen. Zo leren zij wat hun rechten en plichten zijn in een democratische samenleving. Maar ook wat de rol van de inwoners en de rollen van gemeenteraadsleden zijn. De deelnemende scholen zijn: OBS De Vogels, Hofdijckschool, Daltonschool, Joris de Witteschool en De Lichtwijzer.

Hoe werkt het spel?
Democracity wordt gespeeld in de raadzaal van het gemeentehuis. De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. In eerste instantie wordt de klas opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er een aantal beslissingen genomen en kan de stad afgebouwd worden.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website