Extra vergadering Oordeelsvorming

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Extra vergadering Oordeelsvorming

Dinsdag 22 november is er een extra vergadering Oordeelsvorming.

U bent van harte welkom bij de vergadering Oordeelsvorming Burger van 22 november. De vergadering start 20.00 uur.

Het agendapunt is:

Toekomstvisie Leidse regio (concept-kaders fase 2).

tijd: 20.00-21.30 uur

Portefeuille: Regio; Portefeuillehouder: E.R. Jaensch

Dit in navolging van de aangenomen motie 'Toekomstvisie Leidse regio' d.d. 27 oktober 2016. De uitkomsten van de bespreking in de commissie Burger worden meegenomen bij de vergadering van de stuurgroep en klankbordgroep Toekomstvisie Leidse regio 2027 op woensdag 23 november 2016, waar de delegaties van de vijf gemeenten met elkaar in gesprek gaan over de kaders voor de opzet en aanpak van fase 2.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website