Extra agendapunt gemeenteraad 5 maart: aanbesteding renovatie en exploitatie zwembad Poelmeer

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Extra agendapunt gemeenteraad 5 maart: aanbesteding renovatie en exploitatie zwembad Poelmeer

Zwembad PoelmeerAanbesteding renovatie en exploitatie zwembad Poelmeer is een extra agendapunt, punt 14, voor de raadsvergadering van donderdag 5 maart naar aanleiding van de raadsmededeling en het inspectierapport, die op 2 maart door het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad zijn gestuurd.  

Zie hier de aangepaste agenda.

Spreekgelegenheid voor het publiek
Over
dit agendapunt kan worden ingesproken. Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag dat de raadsvergadering zal plaatsvinden mede te delen aan de griffier, de heer F. Kromhout, tel. 14071.

 

 

 

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website