Eindrapportage Oegstgeest van informateur Vincent Janssen

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Eindrapportage Oegstgeest van informateur Vincent Janssen

Weekbericht, tevens eindrapportage Informateur Oegstgeest – 6 april 2018


Op dinsdag 3 april heb ik een tussenrapportage gepubliceerd. Media en gemeenteraadsfracties zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over deze rapportage. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Op basis van deze tussenrapportage heb ik op woensdag 4 april een gesprek gevoerd met de fractievoorzitters van VVD, PrO en CDA. In dit gesprek heb ik hen gevraagd naar de reacties van de fracties op de tussenrapportage. De drie fractievoorzitters hebben aangegeven dat de tussenrapportage een goede weergave is van de situatie en de gewenste coalitievorming. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de samenstelling van coalitie en college.


Geconcludeerd is dat op basis van de tussenrapportage gestart kan worden met de onderhandelingen. De drie partijen hebben uitgesproken dit op zo kort mogelijke termijn te gaan doen en treffen hiervoor de nodige voorbereidingen. Zij zullen de verdere informatievoorziening over het vervolg verzorgen.
Ik heb de fractievoorzitter van de VVD hierna mijn ontslag als informateur aangeboden, dat hij aanvaardde.


Het was een groot genoegen om even terug te zijn in Oegstgeest. Alle door mij gesproken raadsleden hebben een grote betrokkenheid bij het dorp en bij de toekomst ervan. Ik wens de drie onderhandelende partijen de komende tijd veel inspiratie en energie toe om te komen tot een mooi akkoord.


Vincent Janssen

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website