Drie raadsbijeenkomsten op 7 december

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Drie raadsbijeenkomsten op 7 december

Vergadering commissie Regiozaken – 7 december 2017 – aanvang 19.00 uur

 • Voorbespreking van de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van

13 december 2017.

 • Memo wijziging opzet commissie Regiozaken.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 7 december 2017 - aanvang 20.00 uur

 • Keuze lokale omroep.
 • Vervolg Project De Voscuyl.
 • Decemberwijziging 2017.
 • Begrotingswijziging 2018 jeugdhulp.
 • Eenmalige tegemoetkoming zorgkosten 2017.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 7 december 2017 - aanvang 20.00 uur

 • Reserve groenvoorziening.
 • Van Afval Naar Grondstof.
 • Algemene Plaatselijke Verordening 2017.
 • Zienswijze op concept Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017.

U kunt de vergaderingen ook live online volgen!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website