Drie raadsbijeenkomsten op 18 mei 2017

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Drie raadsbijeenkomsten op 18 mei 2017

Vergadering commissie Audit – 18 mei 2017 – aanvang 19.00 uur

 • Financiële verordening 2017.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 18 mei 2017 – aanvang 20.00 uur

 • Wijziging Wmo-verordening 2015.
 • Toekomst Eigen Bijdrage Wmo 2018 Oegstgeest.
 • Notitie toekomst huishoudelijke ondersteuning Leidse Regio 2018.
 • Verzoek gemeentegarantie Rijnlands Lyceum Oegstgeest.
 • Financiële verordening 2017.
 • Goedkeuring begroting OPOO 2017.
 • Plan van Scholen gemeente Oegstgeest 2018-2020.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 18 mei 2017 – aanvang 20.00 uur

 • 10e Aanpassing gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.
 • Ambitiedocument ‘De toekomst is nu, duurzaam Oegstgeest’.
 • Aanvraag vaststellen nieuw bestemmingsplan voor perceel Vinkeweg 73.
 • Vaststelling bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan Kamphuizerpolder Buitenlust.
 • Hofbrouckerpark.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website