Donderdag 4 oktober: beeldvorming 'Lokale omgevingsvisie' (Ruimte)

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Donderdag 4 oktober: beeldvorming 'Lokale omgevingsvisie' (Ruimte)

Donderdag 4 oktober vindt er een beeldvorming over de 'Lokale omgevingsvisie' plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De vergadering start om 20.00 uur in de Raadzaal.

In de bijeenkomst staan we stil bij wat belangrijk is voor Oegstgeest. Wat is onze identiteit, en waarom hebben we een Omgevingsvisie nodig? Vervolgens gaan we dieper in op onze basis, onze natuurlijke situatie van bodem, water en groen in Oegstgeest. Dit geeft inzicht in hoe we onze ruimte kunnen gebruiken.  In samenspraak met experts vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland vertellen we u hier meer over. Vervolgens gaan we aan de slag.  In groepjes werken we de natuurlijke structuur van Oegstgeest uit en bespreken welke conclusies we hieruit kunnen trekken. Tot slot krijgt u inzicht in de vervolgstappen de komende periode.

Deze vergadering wordt live uitgezonden en is later ook terug te kijken via de website. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving.

Iedereen is welkom bij deze beeldvormende raadsbijeenkomst en mag deelnemen aan het gesprek over de 'Lokale omgevingsvisie'.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website