Donderdag 4 april: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Donderdag 4 april: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 4 april 2019 - aanvang 20.00 uur

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

 • Aanpassing Reglement van Orde.
 • Toetreding Leiderdorp tot de BSGR.
 • Stukken ter kennisneming:
 • Uitspraak in hoger beroep ontslag voormalig gemeentesecretaris.
 • Jaarverslag klachtencoördinator Gemeente Oegstgeest 2018.
 • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Uitspraak RvS Klinkenbergerplas (30 januari 2019)’.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 4 april 2019 - aanvang 20.30 uur

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

 • Actualisering standplaatsenbeleid Oegstgeest.
 • Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2019.
 • Stukken ter kennisneming:
 • Evaluatie Vergunning Toezicht en Handhavingsbeleid binnen het Wabo-domein.
 • Vervanging duikerbrug in de Dorpsstraat.
 • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Bouwactiviteiten Park Duivenvoorde'.
 • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Endegeest'.
Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website