Donderdag 28 maart: besluitvormende raadsvergadering - aanvang 20.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Donderdag 28 maart: besluitvormende raadsvergadering - aanvang 20.00 uur

Besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

 

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Normenkader accountantscontrole jaarstukken 2018.
  • Vaststellen bestemmingsplan Vinkeweg 73.
  • Verzoek besteding investeringskrediet IHP
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC Toegang tot de WMO..
  • Reglement van Orde.
  • Benoeming leden Rekenkamercommissie.
  • Benoeming tot wethouder van dhr. P. Glasbeek.
  • Afscheid raadslid mw. H.C. Pasterkamp.

Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website