Donderdag 24 januari: besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang: 20.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Donderdag 24 januari: besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang: 20.00 uur

In de besluitvormende raadsbijeenkomst van 22 januari 2019 komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

Vaststellen Preventie- en handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022.
  • Wijziging verordening op de Rekenkamercommissie
  • Zienswijze gemeenteraad op de concept huisvestingsverordening Holland Rijnland
  • Benoeming plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
  • Overnemen aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie ‘Toegang tot de WMO’

U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website