Donderdag 14 maart: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Donderdag 14 maart: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 14 maart 2019 -.aanvang 20.00 uur

 • Verzoek besteding investeringskrediet IHP.
 • Overnemen aanbevelingen rapport RKC ‘Toegang tot de WMO’.
 • Stukken ter kennisneming:
  - Inrichten programma VRIS
  - De vestiging van een tweede basisschool voor internationaal onderwijs in de Leidse regio
  - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Wifitracking', deel 1 en deel 2
  - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Toezicht en handhaving(stekort?)'
  - Bijdrage tijdelijk Holocaustmonument 75 jaar vrijheid 2020

Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – 14 maart 2019 - aanvang 20.00 uur

 • Vaststellen bestemmingsplan Vinkeweg 73
 • Stukken ter kennisneming:
  - Actualisatie Woonvisie in relatie tot prestatieafspraken
  - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Woonvisie 2025 Oegstgeest'
  - Stand van zaken bestemmingsplan Vinkeweg 73
  - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Functiewijziging Oud-CJG Gebouw, Lijtweg 5-7'
  - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Bouwsel achter Geversstraat 56'

U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website