Besluitvormende raadsvergadering van woensdag 20 mei VERPLAATST naar maandag 25 mei!

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Besluitvormende raadsvergadering van woensdag 20 mei VERPLAATST naar maandag 25 mei!

Wegens een grote ICT-storing kan de digitale raadsvergadering vanavond niet doorgaan. De ICT-problemen liggen buiten de macht van Gemeente Oegstgeest, waardoor we niet op korte termijn de problemen kunnen oplossen.

De besluitvormende raadsvergadering van woensdag 20 mei verplaatst naar maandag 25 mei om 19.30 uur. De agenda blijft ongewijzigd.

 • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Ontwerprekening 2019 GR KDB
 • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 BSGR
 • Intrekken Marktverordening Oegstgeest 2015 en Verordening marktgeld 2020
 • Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2020
 • Aanpassing lokale woonvisie
 • Holland Rijnland - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Holland Rijnland
 • Omgevings Dienst West Holland (ODWH) - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 ODWH
 • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 RDOG
 • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 VRHM
 • Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 SP71
 • Moties vreemd aan de orde
 • Lijst van ingekomen stukken
Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website