Besluitvormende Raadsvergadering 29 september

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Besluitvormende Raadsvergadering 29 september

Donderdag 29 september bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij de eerste Besluitvormende Raadsvergadering na het zomerreces.

 

Op de agenda staan onder andere:

Zienswijze op Ontwerp Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit.

zaak nr. Z-16-16080

Portefeuille: Ruimtelijke Plannen; Portefeuillehouder: W.E. Tonjann - Levert

In haar zienswijze op de actualisatie van de provinciale Visie ruimte en mobiliteit wordt gevraagd de mogelijkheid voor de aanleg van een noordelijke randweg ten noorden van Rijnsburg in stand te houden. Hiermee wordt ingezet op de bereikbaarheid en doorstroming van Oegstgeest en omliggende gemeenten.

en

Toekomstvisie Leidse Regio.

tijd: 20.20-21.00 uur - zaak nr. Z-16-16303

Portefeuille: Regiozaken; Portefeuillehouder: E.R. Jaensch

De gemeenten Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude werken gezamenlijk aan een Toekomstvisie Leidse Regio. Dit vanuit het uitgangspunt en de overtuiging dat dor een krachtig gezamenlijk optreden als Leidse regiogemeenten de belangen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio beter kunnen worden bediend. En mede vanuit het inzicht dat de vijf gemeenten méér kunnen bereiken voor hun inwoners wanneer zij samen optrekken en wanneer zij hun krachten verenigen met die van burgers, bedrijven en maatschappelijke partners. Na interactief en participatief proces is een concept-Toekomstvisie opgesteld voor de Leidse Regio, die de gezamenlijke ambitie beschrijft. Deze Toekomstvisie wordt na instemming van de vijf colleges van de Leidse Regio toegezonden aan de raden met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Klik hier voor de volledige agenda.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website