Besluitvormende raadsbijeenkomst – 31 mei 2018 aanvang 20.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Besluitvormende raadsbijeenkomst – 31 mei 2018 aanvang 20.00 uur

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Herbenoeming plv. voorzitter Rekenkamercommissie.
  • Aanwijzing lokale omroep 2018.
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Dun- en Bollenstreek (GR KDB).

U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest. Let op: door technische problemen is er geen beeld mogelijk tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 31 mei. Het geluid werkt wel, dus u kunt wel meeluisteren!

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website