Besluitvormende raadsbijeenkomst – 21 juni 2018 aanvang 22.00 uur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Besluitvormende raadsbijeenkomst – 21 juni 2018 aanvang 22.00 uur

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Woningen Oude Rijnsburgerweg’.
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’.
  • Verzoek planologische medewerking vestigen DuPont in Biosciencepark.
  • Vaststellen Bomenbeleid 2018.

U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest.

Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
van de gemeenteraad van Oegstgeest.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website