Bericht van de informateur

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Bericht van de informateur

Weekbericht van de informateur Oegstgeest

Dinsdag 27 en woensdag 28 maart heb ik gesprekken gevoerd met de fractiedelegaties van achtereenvolgens LOKAAL (de heer Van den Ouweelen), Hart voor Oegstgeest (de heer Van Dissel en mevrouw Rosdorff), D66 (de heer Bus en mevrouw Vellema), CDA (de heer Van Blitterswijk), PrO (mevrouw Van Driel en de heer Burger) en VVD (de heer Spaargaren en mevrouw Oosterhuis).

De gesprekken waren door de delegaties goed voorbereid aan de hand van de vooraf verstuurde gespreksagenda. Alle fracties kijken terug op een intensieve, inhoudelijke campagne binnen de regels van het spel. De uitslag van de verkiezingen is in diverse media al uitgebreid geanalyseerd. De kernpunten die daar uit naar voren kwamen zijn ook in de gesprekken naar voren gebracht.

Met de delegaties is verder gesproken over ieders beeld van de beleidsinhoudelijke en financiĆ«le prioriteiten voor de komende raadsperiode. Zaken die onder meer besproken zijn, in willekeurige volgorde: economie, wonen, duurzaamheid en energietransitie, de financiĆ«le positie van Oegstgeest, ontwikkelingen in de jeugdzorg, regionale samenwerking, grondstoffen- en afvalbeleid. Ook is stil gestaan bij de gewenste bestuursstijl voor de komende periode. Op basis van de overeenkomsten en de uitslag van de verkiezingen wordt gezocht naar mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie met een stevige basis in de raad en het dorp.  

Naar verwachting kan ik de verkenningsfase van de informatie begin volgende week afronden met een advies over de vervolgstappen.

Vincent Janssen

Informateur

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website