Bereikbaarheid raad en griffie tijdens zomerreces

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Bereikbaarheid raad en griffie tijdens zomerreces

De gemeenteraad van Oegstgeest is met zomerreces.
De eerstvolgende vergaderingen zijn op 3, 8, 10 en 24 september 2015.

Vanwege het zomerreces van de gemeenteraad is de griffie onbemenst van 13 juli tot 10 augustus. In die periode kunnen berichten worden gestuurd via secretariaat@oegstgeest.nl. Voor lopende zaken is vanaf 10 augustus een antwoord te verwachten.
Voor urgente zaken/calamiteiten is het bestuurssecretariaat telefonisch bereikbaar op tel. nr. 071-5191700.

Namens de gemeenteraad een fijne vakantieperiode toegewenst.

 

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website