Begroting 2018-2021 unaniem vastgesteld

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Begroting 2018-2021 unaniem vastgesteld

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft de programmabegroting van 2018-2021 unaniem vastgesteld.

Er zijn in totaal 4 amendementen aangenomen:

  • Regionale afstemming minimabeleid (van 110 % naar 120 %)
  • Experimenteerruimte voor burgerinitiatieven sociaal domein
  • Inzet extra landelijke middelen armoedebestrijding
  • Kindergeld terecht

Daarnaast hebben de raadsleden 6 moties aangenomen:

  • Vrij baan op de stoep
  • Ruimtelijke kaders Overgeest
  • Sturen op transformatie in de Leidse Regio
  • Participatie voor en door ons allemaal
  • Geen rookgordijnen
  • Structurele verwerking tekorten jeugdzorg

U kunt de programmabegroting terugvinden via de link naar de website van de gemeente.

Hieronder treft u alle amendementen en moties aan.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website