Begroting 2017-2020 unaniem vastgesteld

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
RSS

Begroting 2017-2020 unaniem vastgesteld

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft de programmabegroting van 2017-2020 unaniem vastgesteld.

In totaal zijn er 5 amendementen, wijzigingsvoorstellen op de begroting, ingediend, waarvan de raad er 4 heeft aangenomen:

 • sportpark De Voscuyl;
 • preventie en innovatie in het sociale domein;
 • het sociale budget blijft sociaal (reserve WMO/3D) en
 • de niet bestede Van Rijngelden oormerken voor de huishoudelijke hulp.

Verder zijn er 17 moties, verzoeken aan het college, ingediend, waarvan de raad er 10 heeft aangenomen:

 • voorkomen van situaties van onder curatele stelling, bewindvoering en budgetbegeleiding;
 • creĆ«ren van kansen voor werkzoekenden;
 • bevorderen van zorginnovaties (e-Health, domotica);
 • aanpakken van eenzaamheid;
 • onderzoeken hoeveel kinderen niet volwaardig meedoen aan sport;
 • cultuur en maatschappelijke activiteiten;
 • betrekken van kinderen bij het bestuur;
 • duurzaamheid;
 • campagne stimuleren om Fairtrade gemeente te worden en
 • beter presenteren van weerstandsvermogen.


De programmabegroting is terug te vinden via deze link naar de website van de gemeente: www.oegstgeest.nl/begroting2017.

Hieronder vindt u alle amendementen en alle moties:

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website