Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Ingediende amendementen Begrotingsraad 2018

  Hier leest u de ingediende amendementen voor de Begrotingsraad. Dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

  Ingediende amendementen Begrotingsraad 2018 (versie 06-11-18):

  Fractie(s)

  Nummer

  Titel

  Laag

  PrO en CDA

  B

  Collegewerkprogramma rapporteren in lijn met P&C-cyclus

  5

  HvO

  C

  VOG naar algemene reserve

  5

  HvO en CDA

  D

  Onderbouwen investeringen NIEUW

  5

  FK 06-11-18

 • Ingediende moties Begrotingsraad 2018

  Hier leest u de ingediende moties voor de Begrotingsraad. Dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

  Ingediende moties Begrotingsraad 2018 (versie 06-11-18):

  Fractie(s)

  Nummer

  Titel

  Laag

  D66 en HvO

  1

  Breng de natuur in kaart

  1

  D66

  2

  Tiny Forest voor Oegstgeest

  1

  PrO/D66

  3

  Steenbreek AANGEPAST

  1

  VVD/PrO

  4

  Oplaadpalen 2.0

  2

  VVD/PrO/HvO/D66

  5

  Experimenteer ruimte duurzame energie AANGEPAST

  2

  VVD/PrO/CDA

  6

  Verkeerd verkeer Dorpsstraat

  2

  HvO

  7

  Bevorderen doorstroom sociale huur

  3

  HvO

  8

  Bewustwordingscampagne afvalproductie

  3

  D66 en HvO

  9

  Cultuurfabriek

  4

  PrO

  10

  Verkenning Informatiepunt Statushouders

  4

  D66

  11

  Samenwerken aan regionale sportvoorzieningen AANGEPAST

  4

  HvO

  12

  Btw sport AANGEPAST

  5

  PrO

  13

  Kappen kost wat AANGEPAST

  5

  HvO en CDA

  14

  Reserve zachte landing precario AANGEPAST

  5

  FK 06-11-18   NB AANGEPAST is t.o.v. versie 1 november!

 • Dinsdag 30 oktober: besluitvormende raadsvergadering aanvang 20.00 uur

  Dinsdag 30 oktober vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest:

  • Prioriteiten integrale veiligheid 2019-2022.
  • Bijdrageregeling maatschappelijke participatie voor volwassenen.
  • RKC rapport burgerinitiatieven.
  • Geen wensen en bedenkingen te uiten t.a.v. het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Begrotingsraad deel 2: dinsdag 6 november - aanvang 19.30 uur

  Donderdag 1 november om 19.30 uur start de 'Begrotingsraad' in de Raadzaal van het gemeentehuis. Op dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

  Het college stelt de raad voor de begroting 2019-2022 vast te stellen. De begroting is meerjarig financieel sluitend. De in juni door de raad vastgestelde perspectiefnota 2019 en het recente coalitieakkoord 2018-2022 zijn in de begroting verwerkt. Ook zijn enkele nieuwe ontwikkelingen in de begroting opgenomen.

  U bent van harte welkom in de Raadzaal van het gemeentehuis om de avonden bij te wonen. Deze vergadering wordt live uitgezonden en is later ook terug te kijken via de website van de gemeenteraad. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website